Obsah spravodajca:

Semináre Bezpečný domov

9.4. Martin

10.4. Čadca

11.4. Trenčín

14.5. Liptovský Mikuláš

15.5. Dolný Kubín

16.5. Zvolen

28.5. Bratislava


Prihlásiť sa na seminár

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Na čo sa môžete tešiť v novom roku

Nový rok tečie ako voda a už tu máme jeho druhý mesiac. V novom roku na vás čaká mnoho vzdelávacích akcií, ktoré vám pomôžu so správou bytového domu, s výkonom funkcie štatutárneho orgánu alebo s orientáciou v rôznorodých témach, ktoré súvisia problematikou bývania.

 

 

Sezónu odštartujeme na odbornom veľtrhu AQUATHERM v Nitre dňa 7. 2., v rámci ktorého usporiadame konferenciu pre projektantov a laickú verejnosť , týkajúcej sa oblasti vykurovania, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky.

Budeme sa venovať nasledujúcim témam:

  • Vykurovací systém a jeho projektovanie včítane zmien súvisiacich so znižovaním energetických strát budovy. Nariadenie EÚ týkajúce sa ErP a ich dopad na prax.
  • Komínové a spalinové systémy pre vaše bezpečie
  • Technické riešenie minimalizácie dopadov sucha a tepla (klimatických zmien)na bytové domy a nebytové priestory
  • Zmeny vnútorného prostredia v nadväznosti na obnovu obálky budovy
  • Infračervená termografia v praxi – najčastejšie chyby v meraní a vyhodnocovaní, ukážka meraní a vyhodnotenia

Prínosom tejto konferencie je mimo iné aj prepojenie všetkých aktérov (projektanti, realizačné a servisné spoločnosti a vlastníci domov) v rámci činností súvisiacich s TZB.

 

V dňoch 25. – 26. februára organizujeme konferenciu Ostrovy života, ktorá sa uskutoční v Brne v hoteli Holiday Inn. Konferencia sa bude venovať technickým riešeniam pre budovy v rámci minimalizácie dopadov sucha a tepla. Určená je vlastníkom bytových aj nebytových domov, správcovským firmám, zástupcom miest a obcí a tiež projektantom a širokej verejnosti. Všetky tieto skupiny môžu riešiť vodohospodársku problematiku priamo v domoch pomocou zmieňovaných opatrení a prispieť tak k tomu, aby sa v mestách žilo lepšie aj v období extrémnych vonkajších teplôt.

Hlavné témy konferencie sú: zelené strechy, recyklácia sivej vody, ostrovné riešenia s využitím energie z fotovoltaickej elektrárne, zadržanie a využitie zrážkovej vody, dotačná podpora, termoregulačné systémy budovy

Konferenciu podporuje Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Karlova, ktorý prinášajú alarmujúce informácie v oblasti modelov vývoja klímy v blízkej budúcnosti. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Státní fond životního prostředí, Jihomoravský kraj a město Brno. Odbornú záštitu prevzal Cech topenářů a instalatérů.

Budeme pokračovať v apríli, kedy už tradične štartujú jarné semináre projektu Bezpečný domov. Populárno-náučné semináre SPRÁVA A ŽIVOT BYTOVÉHO DOMU ponúknu základný prehľad dôležitých informácií z oblasti legislatívy, ekonomiky a technickej správy určené pre bytový dom. Viac informácií a termíny seminárov nájdete článku Bezplatné vzdelávanie v oblasti správy domu.

Sezónu uzavrieme 25. – 26. novembra konferenciou Tepny domu, ktorá sa bude venovať vnútorným rozvodom budovy.

Urobte si čas a príďte sa za nami pozrieť na niektorý zo seminárov alebo konferencií. Pre svoj dom získa každý účastník komplexný prehľad informácií o obnove a správe bytových domov, ktoré môžu byť užitočné všetkých jeho užívateľom.

Aktuálne informácie, zmeny termínov a miest konaní sledujte na našom webe www.prenasdom.sk