Obsah spravodajca:

Semináre Bezpečný domov

9.4. Martin

10.4. Čadca

11.4. Trenčín

14.5. Liptovský Mikuláš

15.5. Dolný Kubín

16.5. Zvolen

28.5. Bratislava


Prihlásiť sa na seminár

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Okolie domu v zime

Tohtoročná zima nám nadelila niekoľko dní výdatného sneženia a s veľkou pravdepodobnosťou môžeme so snehom počítať aj v dňoch nasledujúcich. Je teda dobré si pripomenúť, ako je to upratovaním snehu na chodníkoch.

Za škodu, ktorá vznikne v dôsledku neschodného chodníku, typicky sa bude jednať o zranenie chodca, zodpovedá od roku 2018 vlastník komunikácie. Vo väčšine prípadov sa bude toto riziko týkať obce ako vlastníka chodníka, na ktorej leží zodpovednosť za upratovanie a udržiavanie komunikácie. Avšak za zranenie spôsobené napríklad pádom snehu zo strechy je naďalej zodpovedný vlastník priľahlej nehnuteľnosti, ktorým môže byť obec, ako aj súkromný vlastník či spoločenstvo vlastníkov.

Poistenie nehnuteľnosti

Pre prípad úrazu zapríčineným napríklad pádom snehu zo strechy môžu vlastníci domu uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. Z tohto poistenie sa hradia škody na živote a zdraví a škody na majetku včítane následných finančných škôd. Ak teda na chodca spadne kus ľadu zo strechy, ktorá spadá pod správu SVB alebo BD, ktoré je však poistené, odškodnenie poškodeného zaplatí poisťovňa. Pred podpisom poistnej zmluvy je však vždy dôležité podrobne si prečítať poistné podmienky a zaujímať sa o to, čo všetko a v akom rozsahu poistenie pokrýva.