Obsah spravodajca:

Semináre Bezpečný domov

9.4. Martin

10.4. Čadca

11.4. Trenčín

14.5. Liptovský Mikuláš

15.5. Dolný Kubín

16.5. Zvolen

28.5. Bratislava


Prihlásiť sa na seminár

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Odborná výstava Aquatherm 2019

Pozývame vás na druhú medzinárodnú konferenciu PROBUD – AQUATHERM Nitra 2019. Cieľom akcie stretnutie všetkých subjektov, ktorý sú pre technický stav budovy rozhodujúci, v tomto prípade najmä pre TZB. Vytvárame tak priestor pre: projektantov, realizačné spoločnosti, servisné spoločnosti a vlastníkov, užívateľov a správcov nehnuteľností (investorov). Vzájomná komunikácia a previazanosť garantuje najefektívnejšie využitie všetkých technológií potrebných k zabezpečeniu vysokej kvality bývania a úžitkových vlastností budov.

 

 

Termín konania: 7. februára 2019

Miesto: Nitra – AGROKOMPLEX Výstavisko Nitra

Konferencia prebehne v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX Nitra, pavilón K1, vstupná hala od 10:00 do 15:00

 

Registračný FORMULÁR

 

Záštitu nad konferenciou prevzal:

Prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky pán Bohuslav Hamrozi

 

Účasť na konferencii je BEZ POPLATKU

 

Čo získa účastník:

  • Informácie v oblasti produktov a technológií partnerov konferencie
  • Elektronický zborník jednotlivých prednášok
  • Účasť na veľtrhu Aquatherm dňa 7. 2. 2019
  • Strava v priebehu celej akcie – raňajky a občerstvenie dňa 7. 2. 2019
  • Zaradenie do zoznamu Doporučujeme na www.projektanti-budov.eu

 

Plánované oblasti prednášok:

  • Vykurovací systém v budovách a jeho projektovanie včítane zmien súvisiacich so znížením energetických strát budovy. Nariadenie EU týkajúce sa ErP a ich dopad do praxe.
  • Komínové a spalinové systémy
  • Technické riešenia minimalizácie dopadov sucho a tepla (klimatických zmien) budov
  • Zmeny vnútorného prostredia v nadväznosti na obnovu obálky budovy
  • Infračervená termografia v praxi – najčastejšie chyby pri meraní a vyhodnocovaní, ukážka merania a vyhodnotenia.

 

Organizátori konferencie:

Pre náš dom o. z.

Pro náš dům z. s.

Ing. Petr Němec – PeN42

 

Spoluorganizátori konferencie:

Thermona spol. s r. o.

Almeva East Europe s. r. o.

REPROS PLUS s. r. o.

 

Registračný FORMULÁR