Obsah spravodajca:

Semináre Bezpečný domov

9.4. Martin

10.4. Čadca

11.4. Trenčín

14.5. Liptovský Mikuláš

15.5. Dolný Kubín

16.5. Zvolen

28.5. Bratislava


Prihlásiť sa na seminár

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Tepelná izolácia strechy zabráni premrznutiu budovy

Správna technická realizácia zateplenia strechy je jedným z dôležitých faktorov zabezpečenia objektu proti tepelným stratám a nastoleniu správnej vnútornej teploty podkrovia v letnom a zimnom období. Nekvalitne zrealizované zateplenie strechy sa v letných mesiacoch vyznačuje zbytočne vysokou teplotou v podkroví  a naopak tepelnými stratami a nízkou teplotou v podkroví v zime.

V snahe ušetriť na energiách volí mnoho obyvateľov zateplenie bytových domov. Avšak z nedostatku financií sa uchýlia k nekomplexnému riešeniu zateplenia a v prípade strechy sa uspokoja iba s výmenou hydroizolácie. Zníženie úniku tepla sa však najviac prejaví pri kompletnom zateplení, včítane strechy. Komplexným riešením zateplenia sa tak dá ušetriť 50 až 70 % nákladov na teplo ročne. Zateplenie strechy zamedzí únikom tepla v zime a prehrievaniu konštrukcie v lete a zníži tak výrazne náklady na vykurovanie či klimatizáciu. Vo voľbe spôsobu zateplenia strechy hrá svoju roľu aj tvar a prípadný sklon strechy, jednoducho povedané, či sa jedná o strechu plochú alebo šikmú.

Zateplenie strechy zeleným porastom

Zelené strechy sú významným funkčným prvkom mesta. Fungujú ako prírodné ekologické klimatizácie, okysličujú, ochladzujú a zvlhčujú okolitý vzduch. Domom navyše dodávajú príjemný vzhľad, ktorý ocení nielen majiteľ, ale aj okoloidúci, prípadne sa zelené strechy môžu stať dôležitým spoločenským centrom domu, ktorý posilňuje dobré susedské vzťahy.

Takéto strechy zlepšujú kvalitu prostredia, v lete ochladzujú budovu a jej okolie a tým narušujú jav tzv. mestských tepelných ostrovov, pri ktorom sa povrch budovy a okolitých komunikácií ohreje na vysokú teplotu. Na rozdiel od rastlín však nedokážu betónové, asfaltové a hlavne tmavé plochy slnečné žiarenie upotrebiť inak, ako tepelnú energiu absorbovať. Mestá sa tak stávajú akumulátormi tepelnej energie. Rozdiel teplôt v meste a vo voľnej krajine potom môže dosahovať až 10 °C. Teplota zelenej strechy je naopak v letných mesiacoch až o 40 °C nižšia než teplota klasickej plochej strechy.

V zime naopak zelená strecha chráni budovu proti premrznutiu (v domoch so zelenou strechou boli v zime pri nočných vonkajších teplotách okolo -10 °C namerané v  5 cm hĺbke substrátu teploty iba od 0°C do -1°C). Meraním tiež bolo zistené, že v priestore priamo pod zelenou strechou je v lete rovnaká teplota ako v prvom poschodí budovy.

Z ďalších vlastností menujme schopnosť pohlcovať prachové častice, zadržiavať dažďovú vodu, znižovať koncentráciu prízemného ozónu a tlmiť hluk v mestách. Z pokusu univerzity v austrálskom Melbourne tiež vyplynulo, že pohľad na zelenú strechu zlepšuje sústredenie.

Výhody zateplenej  zelenej strechy:

Úspory a tepelná pohoda po dlhé roky. Vďaka moderným materiálom môže zateplená strecha chrániť dom pred fyzikálnymi vplyvmi (teplý vs. studený vzduch)po niekoľko generácií.

Teplotná stabilita. Zateplená strecha zamedzí tepelným mostom a zatekaniu a v povalovom priestore vytvára optimálnu, stabilnú klímu. Čo znamená príjemné pocity, pokiaľ ide o teplotu, v lete i v zime.

Úspory. Izolácia strechy zníži priestup tepla až o 50 %. To znamená významnú úsporu nákladov na vykurovanie.

Hodnota objektu. Úžitková hodnota domu sa zateplením strechy zvýši.

Kvalita bývania. Úspora nákladov a vyrovnaná celoročná teplotná pocitová rovnováha významne zvýši pohodu bývania a jeho komfort.

Zelené strechy sú našou budúcnosťou. Minulé leto nám ukázalo svoju silu, nielen že začalo skôr, ale skončilo takmer až v novembri. Výška teplôt a veľký počet dní bez dažďa ovplyvnili kvalitu množstvo úrody, na mnohých miestach bolo také sucho, že spotrebu vody bolo nutné regulovať. Možno si poviete, čo nestihlo počasie v lete, doženie teraz v zime. No aj keď snehová pokrievka prikryla celé územie Slovenska, odborníci stále varujú, že zďaleka nemáme vyhrané. Aj napriek zrážkam ostáva intenzita sucha vo väčšej povrchovej hĺbke veľmi vysoká.

Preto v dňoch 25. – 26. februára 2019 organizujeme konferenciu Ostrovy života, ktorá sa uskutoční v Brne v hoteli Holiday Inn. Konferencia sa bude venovať technickým riešeniam pre budovy v rámci minimalizácie dopadov sucha a tepla. Určená je vlastníkom bytových aj nebytových domov, správcovským firmám, zástupcom miest a obcí a tiež projektantom a širokej verejnosti. Všetky tieto skupiny môžu riešiť vodohospodársku problematiku priamo v domoch pomocou zmieňovaných opatrení a prispieť tak k tomu, aby sa v mestách žilo lepšie aj v období extrémnych vonkajších teplôt.

Hlavné témy konferencie sú: zelené strechy, recyklácia sivej vody, ostrovné riešenia s využitím energie z fotovoltaickej elektrárne, zadržanie a využitie zrážkovej vody, dotačná podpora, termoregulačné systémy budovy

Konferenciu podporuje Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Karlova, ktorý prinášajú alarmujúce informácie v oblasti modelov vývoja klímy v blízkej budúcnosti. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Státní fond životního prostředí, Jihomoravský kraj a město Brno. Odbornú záštitu prevzal Cech topenářů a instalatérů.

Prečo prísť na konferenciu?

 • Dozviete sa o nových možnostiach tepelných a finančných úspor budovy
 • Zoznámite sa s novými víziami a stratégiami v boji proti suchu v budúcom období
 • Nadviažete nové kontakty s odborníkmi
 • Budete mať možnosť konzultovať danú problematiku priamo na mieste
 • Ukážeme vám, ako zo strechy urobiť nový priestor k oddychu
 • Získate väčšiu nezávislosť na dodávateľoch energií a posilníte energetickú a vodohospodársku sebestačnosť budovy

Chcem sa konferencie zúčastniť (prihláška)

 Čo vás čaká?

 • 15 prednášok v dvoch dňoch
 • Ukážky praktických riešení – systémy zadržiavania zrážkových vôd, recyklácia sivej vody, ostrovné systémy fotovoltaické elektrárne, zelené strechy a i.
 • Stretnutie s odborníkmi, možnosť diskusie a konzultácie
 • Konferenčný zborník a ďalšie vzdelávacie materiály
 • Spoločenský večer včítane rautu a sprievodného programu

Autor: Pavla Pilchová, Pre náš dom o. z.

Použité zdroje: Izolace-info.cz